برچسب: جنگل سازی

جنگل سازی

جنگل سازی

ما طرحی برای کاشت و جنگل سازی نزدیک به نیم میلیون درخت در کشور داریم. طرحی که در آن بخشی از خسارت ناشی از خشکی،

ادامه مطلب »

0

نشریه کارآفرینی، صنعت و نوآوری