پروژه ها

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

میزان سرمایه گذاری هولدینگ تکنیک

میزان جذب سرمایه هولدینگ تکنیک

سرمایه گذاری بر حسب سنوات

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

اراضی واگذار شده به شرکت به منظور اجرای پروژه ها

بر اساس هماهنگی های انجام شده بین سازمان های جهاد کشاورزی استانها و بانک زمین اراضی محل:

۳۶ پروژه در ۱۰ استان در سطح ۲۶۸۳۱.۹۴ هکتار به شرکت واگذار شده است که طی توافق نامه های فی مابین قرار شده بعد از انجام مطالعات و تامین منابع مالی مورد نیاز، به مرحله اجرا گذاشته شوند.

36
پروژه
10
استان
26831
هکتار

تفکیک اراضی واگذار شده به شرکت

  • مجتمع های گلخانه ای ۳ مجتمع در سطح ۱۰۱ هکتار
  • مجتمع های دامپروری ۶مجتمع در سطح ۵۱.۳۵هکتار
  • توسعه و احیای اراضی (زراعی و باغی) ۲۶ طرح در سطح ۲۶۶۷۹.۵۹ هکتار
تمام پروژه ها
آتی
درحال انجام
مجتمع گلخانه ای دورود
خلاصه ای از پروژه در حد 25 کلمه جهت نمایش در برگه پروژه ها و معرفی به مخاطب قبل از ورود
مطالعه پروژه
مجتمع دامداری کاشان
خلاصه ای از پروژه در حد 25 کلمه جهت نمایش در برگه پروژه ها و معرفی به مخاطب قبل از ورود
مطالعه پروژه

0

نشریه کارآفرینی، صنعت و نوآوری