مجتمع گلخانه ای دورود

خلاصه ای از پروژه در حد 25 کلمه جهت نمایش در برگه پروژه ها و معرفی به مخاطب قبل از ورود

موقعیت جغرافیایی

استان سیستان و بلوچستان ، شهرستان خاش ، منطقه دوربن

مشخصات مجتمع:

کل مساحت عرصه ۶۴/۷۲ هکتار
مساحت طراحی شده (۳۱ هکتارناخالص )

۲۳ واحد ۳۲۴۰ مترمربعی (۱۰۸۰ مترمربع گلخانه تولید خیار و ۲۱۶۰ مترمربع گلخانه تولید گوجه فرنگی ) جمعاً ۷۴۵۲۰ مترمربع اجرا شده است.

تولیدات سالانه مجتمع :

بالغ بر ۱۳۳۰۰ تن گوجه فرنگی
۱۲۵۰ تن خیار

اشتغالزایی مستقیم طرح :

حدود ۹۰ نفر

اجرای عملیات زیربنائی :

عملیات زیربنایی مجتمع توسط سازمان جهاد کشاورزی استان انجام شده است .

میزان کل سرمایه گذاری طرح:

اجرای این طرح نیاز به ۳۶ میلیارد ریال منابع مالى داشته که از محل اعتبارات تلفیقى(وزارت جهاد کشاورزى و بانک کشاورزى) و از طریق بانک کشاورزى استان سیستان و بلوچستان تامین شده است.

تعداد واحد واگذار شده به بهره برداران:

واگذار شده: ۱۶ واحد
باقیمانده: ۷ واحد

0

نشریه کارآفرینی، صنعت و نوآوری