مجتمع دامداری کاشان

خلاصه ای از پروژه در حد 25 کلمه جهت نمایش در برگه پروژه ها و معرفی به مخاطب قبل از ورود

موقعیت جغرافیایی

استان کردستان ،کیلومتر ۸ جاده قروه – سنندج ، در مجاورت روستای شانوره

مشخصات مجتمع:

کل مساحت عرصه ۳/۶ هکتار
۱۴ واحد ۳۰ راسی گاو شیری
۱۴ واحد سرایدارى
۱۴ واحد اصطبل، انبار علوفه، سیلو، بهار بند، آخوربهاربند، چاله شیردوشى و زایشگاه

تولیدات سالانه مجتمع :

۳۲۹۳ تن شیر
۴۲ تن گوشت قرمز
۱۰۵ راس تلیسه مازاد
۲۵۴۶ تن کود

اشتغالزایی مستقیم طرح :

۵۶ نفر

اجرای عملیات زیربنائی :

خدمات زیربنایی مورد نیاز در مجتمع توسط سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان انجام شده است.

میزان کل سرمایه گذاری طرح:

میزان کل سرمایه گذارى در این طرح ۱۴۸۴۳ میلیون ریال است، که از طریق بانک کشاورزى استان کردستان و از محل اعتبارات SME تامین گردیده است.

تعداد واحد واگذار شده به بهره برداران:

۱۴ واحد

0

نشریه کارآفرینی، صنعت و نوآوری