جنگل سازی

ما طرحی برای کاشت و جنگل سازی نزدیک به نیم میلیون درخت در کشور داریم. طرحی که در آن بخشی از خسارت ناشی از خشکی، جنگل خواری و … جبران شود. وجود جنگلها از نعمتهای خاص و بسیار ارزشمند خداوند است. ما متاسفانه این نعمت عظیم را قدر ندانسته ایم. بخاطر این منافع کوچک و سطحی خود این نعمت بزرگ را روز به روز بیش از پیش از بین برده ایم.

در طرح ما برای بیش از 4600 کشاورز، اشتغال ایجاد می شود و بخشی از خسارت وارد شده به جنگلهای زیبای کشورمان جبران می شود.

ترکیب 17 گونه درختی مختلف

یکی دیگر از طرح های در دست کارشناسی سازمان کشاورزی تکنیک ایجاد شش نهالستان در نقاط مختلف کشور و در شرایط مختلف آب و هوای است. نهالستان هایی که تقریبا نیاز ما برای کاشت نیم میلیون درخت را تامین خواهند کرد.

برای تغذیه جهان به شیوه ای ایمن، مسئولانه و پایدار، باید جنگل ها و کشاورزی در کنار هم باشند.

دکتر اژدر سوادکوهی مشاور آب و هوا و کاربری زمین تکنیک مسئول این پروژه نیروی محرکه این پروژه را مشارکت کشاورزان در نقاط مختلف کشور دانسته است و در نقاط کوچکی که به صورت پایلوت انجام شده است. ما شاهد آن بوده‌ایم که جنگلهای زراعتی تفاوت واقعی ایجاد میکند .

تکنیک اولین گام‌های صنعت را در مدل‌سازی سناریوهای مختلف جنگل‌داری کشاورزی برداشت تا بفهمد که چگونه این امر می‌تواند به کشاورزان برای ایجاد زندگی بهتر و در عین حال کمک به محافظت از منابع طبیعی کشور ما کمک کند. این تجزیه و تحلیل ادغام شده آنها را نشان میدهد که اگر به درستی انجام شود. جنگلداری زراعتی “پتانسیل تغییر قابل توجهی در توزیع درآمد خانوار کشاورز را دارد. به طوری که درآمد خانوارهای بیشتری از خط فقر بالاتر رود. این اتفاق به تنهایی نمی تواند تفاوت کلان ایجاد کند، اما می تواند بخشی از یک اتفاق بزرگ باشد.

برنامه جنگل سازی تکنیک

به همین دلیل است که تکنیک برنامه جنگل سازی کشاورزی خود را برای پنج سال دیگر در دستور کار قرار می دهد. تکنیک کمک می کند تا هر کشاورزی مایل به تولید جنگل باشد، نهال، تجهیزات و مشاوره مورد نیاز خود را دریافت کند و بر این فرایند نظارت کامل دارد تا اصولی و درست اجرا شود.

ما هرگز جنگل‌های اولیه خود را نخواهیم دید، پس باید درختان جدیدی بکاریم تا هارمونی طبیعت حفظ شود و هماهنگی در منابع طبیعی برقرار شود.«اگر درخت بکاریم، سایه باز می گردد و اگر باران ببارد، خاک مرطوب و حاصلخیز می ماند.»

شاید این شعار مناسبی باشد: برای فرزندانم دوباره درخت می کارم، درختان میراث مشترک ما هستند، به همین دلیل باید از آنها مراقبت کنیم.»

برای آشنایی با سایر سازمان ها اینجا کلیک کنید.

پیشنهادی برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

0

نشریه کارآفرینی، صنعت و نوآوری